۱۹ آذر ۱۳۹۳

اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۱۰۱۵ (سلمانی)

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجــاز ۱۰۱۵ (سلمانی) شهر تهران ” آقای یحیی سلمانی” از تاریخ ۱۳۹۳/۰۹ِ/۰۱با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است. مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت جیلران موتور نخواهد شد.

بدون دیدگاه برای “اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۱۰۱۵ (سلمانی)”

دیدگاهی وارد کنید