۰۳ آبان ۱۳۹۳

اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۱۱۴ (زارع)

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجــاز۴۱۱۴ (زارع) شهر تنکابن ” آقای یونس زارع” از تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است. مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت جیلران موتور نخواهد شد.

بدون دیدگاه برای “اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۱۱۴ (زارع)”

دیدگاهی وارد کنید