۱۵ آذر ۱۳۹۳

اطلاعیه تعلیق همکاری با عاملیت ۴۴۱۱ (جعفری) شهر قزوین

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند همکاری عاملیت مجــاز ۴۴۱۱(جعفری) شهر قزوین آقای کامران جعفری از تاریخ ۹۳/۰۹/۱۰ با شرکت جیلران موتور به صورت تعلیق در آمده است. لذا تا رفع مشکل فوق و یا معرفی عاملیت جدید در آن منطقه ، جهت دریافت خدمات، به سایر عاملیتهای شرکت مراجعه فرمایید.

بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور بعد از تاریخ ذکرشده غیر قانونی بوده و مسئولیتی متوجه شرکت جیلران موتور نخواهد شد.

بدون دیدگاه برای “اطلاعیه تعلیق همکاری با عاملیت ۴۴۱۱ (جعفری) شهر قزوین”

دیدگاهی وارد کنید