۱۴ مرداد ۱۳۹۳

فراخوان همکاری اخذ عاملیت مجاز جیلران موتور

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

شــرکت “جیلــران موتــــور” نماینده انحصاری “جیلـــــــی” ، به منظور توسعه و گسترش شبکـــه فـــروش و خدمــات پس از فروش در راستــــای ارتقاء کمی و کیفــی عرضــه محصولات خود، از افــراد حقیقـــــی و حقـــوقی فعـــــال در این عرصـــه جهت اخذ عــــاملیت مجــــاز دعـــوت به همکـــــاری می نمــاید.

نحـــوه ارتبـــــاط:
متقاضیان محتــــــرم اخذ عاملیت مجـــاز شرکت جیلـــران موتـــــور میبایست پس از مطالعه شـــرایط اخذ عاملیت، فرم درخواست عاملیت مجاز جیلران موتور را به همراه مدارک جهت ارایـــه به واحــــد شبکــــــه عـــــاملیت های مجــــــاز شرکت جیلــــــران موتــــور به آدرس ایمیل dealer@geelran.com ارسال نموده و برای پیگیـــــری و تـــاییدیه دریـــافت مـــدارک خود، بــــا شمـــــاره تلفن ۴۸۰۳۳۰۰۰-۰۲۱ داخلـــــی های ۵۱۲۷, ۵۱۷۸ و ۵۱۵۷ تمــاس حاصل نمایند.

با تشکر
شبکه عاملیت های مجاز جیلران موتور

بدون دیدگاه برای “فراخوان همکاری اخذ عاملیت مجاز جیلران موتور”

دیدگاهی وارد کنید