۰۱ خرداد ۱۳۹۳

اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۳۱۱ (خانه خودرو شمال)

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجاز ۴۳۱۱ (خانه خودرو شمال) شهر رشت “خانه خودرو شمال” از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است.
مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت جیلران موتور نخواهد شد.

بدون دیدگاه برای “اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۳۱۱ (خانه خودرو شمال)”

دیدگاهی وارد کنید